all4education

Just another WordPress site

DSCN4467DSCN4306

Сургалтын бүтэц:

·         Нээлт, сургалтын зорилго, онцлогийг танилцуулага

·         Танилцах цаг

·         Хүлээлтээ тодруулах

·         Сургалтын дүрмээ хэлэлцэж батлах

Сургалтын сэдэв:

·         Боловсролын бодлогод судалгаа хийхийн учир

·         Соёлын империализм

·          Тэгш хамруулах боловсрол

·          Боловсрол дахь жендэрийн тэгш байдлын асуудал

·          Хувьчлал, Төр хувийн хэвшлийн түншлэл ба сурч боловсрох эрх

·         Боловсролын бодлогын цикл ба олон нийтийн оролцоо

·         Багшлах боловсон хүчний бодлогын асуудал

·         Хүний эрх ба хүний эрхэд суурилсан хандлага аргазүй

·         Боловсролын бодлого  зээлдэх  үйл явц

Сургалтанд оролцогсдын үнэлгээ, сэтгэгдэл, дүгнэлтээс:

·         Сонгосон сэдвийн талаар боловсролын хүний эрхэд суурилсан чиг хандлага,  сонирхолтой санаанууд дэвшүүлж бүх сэдвүүд анхаарал татсан, асуудлыг хөндөж чадсан.

·          Оролцогч орон нутаг, алслагдсан дүүрэг болон нийгмийн бүх талын төлөөллийг хангасан нь сургалтын давуу тал болж чадсан.

·         Сургагч нар туршлагатай бөгөөд оролцогч нарыг идэвхжүүлэх арга таалагдсан мөн амьдрах ухаанд илүү суралцах мэдрэмж төрүүлж чадсан.

·         Залуу сургагчид, ТББ-дын төлөөлөл сургагч, оролцогч нарт хамрагдаж байгаа нь харилцан суралцах боломжийг олгож бүх сургагчдын мэдлэг мэдээлэл нь өндөр түвшинд байсан.

Мастер сургагч нарын баг:

·         Д.Тунгалаг,“Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн Зохицуулагч     

·         С.Санжаабадам, Боловсролын хүрээлэнгийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн Дарга

·         С.Сэлэнгэ, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооны Захирал

·         А.Анударь,  Өөрчлөлтийн төлөөх залуу эмэгтэйчүүд  ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн гишүүн

·         А.Бүрэнжаргал, Боловсролын Хамтын Ажиллагааны нийгэмлэгийн Менежер

·         Г.Уранцоож, Хүний эрх хөгжил төвийн Тэргүүн

 

Сэтгэгдэл бичих