all4education

Just another WordPress site

  • БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА “БҮХ НИЙТ БОЛОВСРОЛЫН ТӨЛӨӨ!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл Боловсролын санхүүжилт, чанарт хяналт тавьж, уг салбарын хариуцлагын тогтолцоог иргэдийн оролцоотойгоор сайжруулах чиглэлээр боловсролын бодлогод нөлөөлөн хамтран ажиллах, үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулахаар иргэний нийгмийн олон талын төлөөлөл бүхий эвслийг 2010 оны 9-р сарын 3-ны өдөр байгуулж, үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эвсэл нь хүний эрхийн […]

  • Эвсэл “БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРТ НӨЛӨӨЛӨХ БАГШ НАРЫН ХӨДӨЛМӨРЛӨХ БА ҮЭ-ИЙН ЭРХҮҮД” СУДАЛГААНЫ ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛАХ УУЛЗАЛТ-г Боловсролын Хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, МБШУ-ны ҮЭ-ийн холбоо, Бодлогод залуусын хяналт ТББ-уудын дэмжлэгтэйгээр зохион байгууллаа.

  • “Боловсролын чанарт нөлөөлөх багш нарын хөдөлмөрлөх ба үйлдвэрчний эвлэлийн эрхүүд” эмпирик судалгааны хүрээнд МБШУҮЭ-ийн Хороон дарга нарт зориулан мэдээлэл өгөв. Энэхүү судалгааны зорилго нь багш нарын хөдөлмөрлөх эрх болон үйлдэрчний эвлэлийн эрхийн хэрэгжилт нь боловсролын чанарт нөлөөлж буй эсэхийг тодорхойлж, тэдгээр эрхийг хангах, хамгаалах арга замуудыг эрж хайхад нь бодлого боловсруулагчид болон хэрэгжүүлэгчдэд туслах явдал […]

Мэдээ,мэдээлэл

Улаанбаатар хот “Бүх нийт боловсролын төлөө” Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн 2019-2021 оны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах семинар 2019 оны 2-р сарын 18-ны өдөр “Platinum” зочид буудлын хурлын танхимд 09:00 цагт эхэлж 18:00 цагт дуусав. Тус эвслийн 4 дэх удаагаа байгууллагын стратегиа төлөвлөж саналаа солилцсон уг семинарт эвслийн Удирдах зөвлөлийн дарга С.Сэлэнгэ, Удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Батжаргал, Д.Энхжаргал, Л.Ариунзул, Эвслийн ерөнхий зохицуулагч Д.Тунгалаг, дэд зохицуулагч Г.Баянзул, захиргаа, санхүү хариуцсан ажилтан Б.Буянхишиг, хөтөлбөрийн ажилтан […]

Олон талт зөвлөлдөх уулзалтаар Сүүлийн 20 жилийн Боловсролын салбарын санхүүжилтийн тойм судалгааны дүн, холбогдох зөвлөмж сэдвээр С.Баттулга, МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн багш, Боловсролыг бүх нийтэд зорилтын хэрэгжилтэнд хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээний танилцуулгыг Д.Тунгалаг, “Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн Ерөнхий зохицуулагч, 2015 оноос цааших боловсролын зорилтууд: Хэрэгжүүлэх арга зам, засаглал, хариуцлага, түншлэл, зохицуулалт, хяналт үнэлгээний талаарх мэдээллийг Б.Батжаргал, Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Гүйцэтгэх захирал нар тус тус мэдээлэл бэлтгэн […]