all4education

Just another WordPress site

Удирдах зөвлөлийн дарга:
1. С.Сэлэнгэ, Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Хүүхэдтэй Эцэг Эхийн Холбооны гүйцэтгэх захирал

Удирдах зөвлөлийн гишүүд:

2. Л.Ариунзул, Монголын Багш-Эцэг Эхийн Холбоо ТББ-ын гүйцэтгэх захирал
3. Б.Батжаргал, Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал
4. Ж.Батзориг, Монголын Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбооны дарга
5. Ц.Монголхатан, Бодлогод Залуусын Хяналт ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн гишүүн
6. М.Цасчихэр, Эрчүүд-Эрүүл гэр бүл төв ТББ-ын ерөнхий зохицуулагч
7. Б.Чулуундолгор, Тэргэнцэртэй Иргэдийн Үндэсний холбооны тэргүүн
8. Ж.Шугаржав, Сонсголын Бэрхшээлтэй Хүүхэдтэй Эцэг Эхийн Холбооны тэргүүн
9. Б.Энхжаргал, ДемоКрэйзи Залуусын Төвийн Удирдах зөвлөлийн дарга
10. Д.Энхжаргал, МОНФЕМНЕТ Үндэсний сүлжээний зохицуулагч
11. Д.Энхтуяа, Өсвөр Үеийнхний Хөгжлийн Төвийн тэргүүн

Сэтгэгдэл бичих