all4education

Just another WordPress site

Гишүүнчлэл хөгжүүлэх хорооны мэдээлэл “Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийг үүсгэн байгуулахаар 2010 оны 4-р сараас эхлэн сонирхсон ИНБ-ууд уулзалтуудыг хийж, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс, зарчмаа нэгтгэн томьёолж эхэлсэн. 2010 оны 6-р сарын 29-30-нд “Боловсрол: Мөнгө, Чанар, Хариуцлага” Иргэний нийгмийн үндэсний анхдугаар чуулганыг зохион байгуулж, боловсролын бодлогод нөлөөлөх иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн стратеги, хамтын ажиллагааны хэлбэр, зарчим, алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс, үйл ажиллагааны зарчим, гишүүнчлэлийн шалгуурыг […]

1. Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн Захирал Д. Энхжаргал, Хорооны ахлагч 2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооны Захирал С.Сэлэнгэ, Хорооны гишүүн 3. Хүүхэд Хүүхдийн төлөө ТББ-ын Тэргүүн Цоггэрэл, хорооны гишүүн

“Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн Санхүүгийн дотоод хяналтын хороо 1. Боловсролын Хамтын Ажиллагааны нийгэмлэгийн Гүйцэтгэх захирал Б.Батжаргал, Хорооны ахлагч 2. Казах эмэгтэйчүүдийн Арулар холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн А.Кулзада, Хорооны гишүүн 3. Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн эсрэг үндэсний сүлжээг төлөөлж Өсвөр үеийнхний хөгжлийн төвийн Тэргүүн Д.Энхтуяа, Хорооны гишүүн