all4education

Just another WordPress site

Эвсэл “БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРТ НӨЛӨӨЛӨХ БАГШ НАРЫН ХӨДӨЛМӨРЛӨХ БА ҮЭ-ИЙН ЭРХҮҮД” СУДАЛГААНЫ ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛАХ УУЛЗАЛТ-г Боловсролын Хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, МБШУ-ны ҮЭ-ийн холбоо, Бодлогод залуусын хяналт ТББ-уудын дэмжлэгтэйгээр зохион байгууллаа.

Сэтгэгдэл бичих