all4education

Just another WordPress site

Олон талт зөвлөлдөх уулзалтаар Сүүлийн 20 жилийн Боловсролын салбарын санхүүжилтийн тойм судалгааны дүн, холбогдох зөвлөмж сэдвээр С.Баттулга, МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн багш, Боловсролыг бүх нийтэд зорилтын хэрэгжилтэнд хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээний танилцуулгыг Д.Тунгалаг, “Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн Ерөнхий зохицуулагч, 2015 оноос цааших боловсролын зорилтууд: Хэрэгжүүлэх арга зам, засаглал, хариуцлага, түншлэл, зохицуулалт, хяналт үнэлгээний талаарх мэдээллийг Б.Батжаргал, Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Гүйцэтгэх захирал нар тус тус мэдээлэл бэлтгэн танилцууллаа.

Сэтгэгдэл бичих