all4education

Just another WordPress site

БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА “БҮХ НИЙТ БОЛОВСРОЛЫН ТӨЛӨӨ!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл Боловсролын санхүүжилт, чанарт хяналт тавьж, уг салбарын хариуцлагын тогтолцоог иргэдийн оролцоотойгоор сайжруулах чиглэлээр боловсролын бодлогод нөлөөлөн хамтран ажиллах, үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулахаар иргэний нийгмийн олон талын төлөөлөл бүхий эвслийг 2010 оны 9-р сарын 3-ны өдөр байгуулж, үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эвсэл нь хүний эрхийн байгууллагууд, эмэгтэйчүүдийн болон хүүхдийн эрхийн төрийн бус байгууллага (ТББ), хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ТББ, хүүхэд, залуусын […]