all4education

Just another WordPress site

БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА “БҮХ НИЙТ БОЛОВСРОЛЫН ТӨЛӨӨ!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл Боловсролын санхүүжилт, чанарт хяналт тавьж, уг салбарын хариуцлагын тогтолцоог иргэдийн оролцоотойгоор сайжруулах чиглэлээр боловсролын бодлогод нөлөөлөн хамтран ажиллах, үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулахаар иргэний нийгмийн олон талын төлөөлөл бүхий эвслийг 2010 оны 9-р сарын 3-ны өдөр байгуулж, үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эвсэл нь хүний эрхийн байгууллагууд, эмэгтэйчүүдийн болон хүүхдийн эрхийн төрийн бус байгууллага (ТББ), хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ТББ, хүүхэд, залуусын […]

Эвслийн “Боловсролын чанарт нөлөөлөх багш нарын хөдөлмөрлөх ба үйлдвэрчний эвлэлийн эрхүүд” Судалгааны дүнгээс шинэхэн Инфографик

Иргэдийн дунд ардчиллын талаарх ойлголт сул тул тэд нийгмийн цөөнхийн эрх ашигт үйлчилж буй улс төрийн бүтэц, хүчнүүдийн бодлого, үйл ажиллагаанд бодитой дүгнэлт өгч, дорвитой тэмцэж, жам ёсны эрхээ нэхэж, эдэлж чадахгүйд хүрч байгаад бидний санаа зовниж байна. Орон нутагт иргэдийн оролцоо нэмэгдэж буй ч оролцоог оромдох, ардчиллыг хэлбэрдэх, төлөөллийг луйвардах үзэгдэл ч газар авсан, улмаар иргэдийн хяналтын институцууд үр дүнтэй ажиллахгүй байгаа нь бидэнд мэдрэгдсээр байна. Хэрэв иргэд, иргэний […]

УРИА:    Эрхийг эхнээс нь!      СӨБ, цэцэрлэгт яг одоо хамруулъя! ЭЦЭГ ЭХ, ОЛОН НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ Бага насны хүүхдийн халамж, боловсрол гэж юуг ойлгох вэ? Олон янзаар тодорхойлдог ч ерөнхийдөө 0-8 насны хүүхдүүдийг бага насны хүүхдүүд гэж үзнэ. Бага насны хүүхдийн халамж, боловсролын хөтөлбөрүүд гэдэгт эрүүл мэнд, халамж асаргаа, боловсролыг цогцоор багтаадаг ба үүнд эцэг эх, хүүхэд асрах ажилтнууд, сургагч, багш нар, эрүүл мэндийн ажилдтнууд, төрийн байгууллагын ажилтнууд, шийдвэр гаргагчид, ялангуяа […]