all4education

Just another WordPress site

“БОЛОВСРОЛ БА СЭТГҮҮЛЧИД” сэдэвт  сургалт 2012 оны 11-р сарын 10ны өдөр  ПУМА империал зочид буудлын хурлын танхимд зохин байгуулагдсан. Өнөөдрийн боловсролд тулгамдаж буй асуудлын илрэлүүдийг шүүмжлэх бус, тэдгээрийг тогтолцооных нь хувьд задлан шинжилж, суурь шалтгаануудыг илрүүлэн гаргах, эрх эдлэгч болон оролцогч бусад талуудыг буруутгах биш, үүрэг хүлээгч-төрд хариуцлагыг сануулах, тооцох чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын чадавхийг нэмэгдүүлэх, сэтгүүлчидтэй хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх хүрээнд “БОЛОВСРОЛ БА СЭТГҮҮЛЧИД” сэдэвтэй нэг өдрийн сургалтыг  2012 оны […]

“Боловсролын ил тод, хариуцлагатай засаглал”  сэдвээр сэтгүүлчидтэй санал солилцох үдийн цайны уулзалтыг  2011 оны 8-р сарын 18 Бишрэлт зочид буудал 206 тоотод 14:00-15:00 цагийн хооронд зохион байгуулсан. (“Боловсрол: чанар ба хариуцлага” түргэн үнэлгээний тайлангаас, 2010 он) Боловсролын засаглалын үйл явц дах иргэдийн оролцоо: Боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого болон Боловсролын тухай хуулинд боловсролыг төр олон нийтийн хяналтанд байлгана, боловсролыг хөгжүүлэх үйл хэрэгт төр, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн […]

“Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл  2010 оны 11-р сарын 25 Сэтгүүлчидтэй хийх “Өглөөний цайны уулзалт”-нд зориулан Хүүхэд бүрийн эрхийг хангасан эрүүл, аюулгүй сургуулийн орчины мэдээллийг бэлтгэсэн. Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглал ба Хүүхдийн эрхийн конвенцоор дэмжигдсэн Бүх нийтийн боловсролын Дэлхийн Тунхаглалын (Жомтейн 1990 он) хэтийн зорилтыг баталгаажуулж, бүх хүүхэд залуучууд, насанд хүрэгчид боловсрол эзэмших нь хүний эрх бөгөөд хувь хүн бүрийн авьяас чадвар, чадавхыг нээх, суралцагчдыг бие хүнийх […]