all4education

Just another WordPress site

“Бүх нийт боловсролын төлөө!”Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн гишүүн байгууллагууд БШУ-ны сайдад хүсэлт тавьсны дагуу 2012 оны 9-р сарын 26 өдөр БШУ-ны сайд Л.Гантөмөр,  Боловсролын яамны Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Б.Насанбаяр нартай уулзлаа. Уулзалтанд эвслийн зүгээс Б.Батжаргал, Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн Захирал, С.Сэлэнгэ, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооны Захирал, П.Мөнхчимэг ажилтан, Д.Энхтуяа, Хүүхдийн Хөдөлмөрийн Тэвчишгүй Хэлбэрүүдийн Эсрэг Үндэсний сүлжээний гишүүн Өсвөр үеийнхний Хөгжлийн төвийн Тэргүүн, А.Амаржаргал, Хүүхэд Хүүхдийн төлөө […]

“Үр дүнд түргэн хүрэх санаачлагын (FTI) хүрээн дэх иргэний нийгмийн оролцоо Монголд” сэдэвт дугуй ширээний ярилцлагыг 2006-2015 оны Боловсролын салбарын мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, ерөнхий боловсролыг 12 жилийн тогтолцоонд шилжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой “Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл” төслийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн талаар мэдээлэл авах;“Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн зүгээс Бүх нийтийн боловсролын зорилгтоо биелүүлэхэд Засгийн газрыг дэмжих, дээр дурдсан төслийн саналыг боловсруулах, […]