all4education

Just another WordPress site

Удирдах зөвлөлийн дарга: 1.Б.Болорсайхан, DemoCrazy залуусын төвийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн Удирдах зөвлөлийн гишүүд: 2. Б.Ардак, Казах эмэгтэйчүүдийн Арулар холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн 3. Б.Батжаргал, Боловсролын Хамтын Ажиллагааны нийгэмлэгийн Захирал 4. Ж.Батзориг, Монголын Боловсрол Шинжлэх Ухааны Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбооны Дарга 5. Д.Энхжаргал, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн Захирал 6.С.Сэлэнгэ, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооны Захирал 7. Д.Энхтуяа, Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн эсрэг үндэсний сүлжээг төлөөлж, Өсвөр үеийнхний Хөгжлийн төвийн Тэргүүн 8. Б.Цоггэрэл, Хүүхэд […]