all4education

Just another WordPress site

“БҮХ НИЙТ БОЛОВСРОЛЫН ТӨЛӨӨ!”  БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙР СУУРЬ  “Бидний хүсэл бол хүний мэдэх, бүтээх, хүний ёсоор хамтран амьдарч, нэр төртэйгээр оршиход суралцахуйц, хувь хүний потенциал, чадвар, чадавхыг нээж, эерэг зан үйл, хандлагыг төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн, хүмүүнлэг, ардчилсан, хүн бүрийн эрхийг хангасан, хүрэлцээтэй, хүртээмжтэй, хүлээн зөвшөөрөгдсөн,  цаг үетэйгээ хөл нийлсэн боловсролын тогтолцоотой болох билээ.” “Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл  Нэг. Боловсролын өнөөгийн дүр зураг, тулгамдаж буй асуудал […]