all4education

Just another WordPress site

Гишүүнчлэл хөгжүүлэх хорооны мэдээлэл “Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийг үүсгэн байгуулахаар 2010 оны 4-р сараас эхлэн сонирхсон ИНБ-ууд уулзалтуудыг хийж, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс, зарчмаа нэгтгэн томьёолж эхэлсэн. 2010 оны 6-р сарын 29-30-нд “Боловсрол: Мөнгө, Чанар, Хариуцлага” Иргэний нийгмийн үндэсний анхдугаар чуулганыг зохион байгуулж, боловсролын бодлогод нөлөөлөх иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн стратеги, хамтын ажиллагааны хэлбэр, зарчим, алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс, үйл ажиллагааны зарчим, гишүүнчлэлийн шалгуурыг […]

1. Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн Захирал Д. Энхжаргал, Хорооны ахлагч 2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооны Захирал С.Сэлэнгэ, Хорооны гишүүн 3. Хүүхэд Хүүхдийн төлөө ТББ-ын Тэргүүн Цоггэрэл, хорооны гишүүн